Değerlerimiz

ADU STEEL DOORS


Değerlerimiz

Kurumsal değerlerimiz, düşüncelerimizin ve çalışma sistemimizin temelini oluşturur ve ortak değerlerden yola çıkarak işimizi yaparız.

Başarımız; cesaret, sorumluluk, saygı, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerimize dayanmaktadır. Bu değerler, bizim müşteri ve iş ortaklarımızla olan günlük işlerimizdeki davranışlarımızı belirlediği gibi, takım çalışmalarımızı ve işbirliğimizi de yönlendirir.

Üretim için gerekli insan gücü, araç-gereç, donanım, malzeme, enerji, zaman, finansman ve üretim kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması başarıya ulaşmadaki en önemli faktörlerdir. Verimli üretim, değişen dünyadaki en büyük gücümüzdür.

Bütün çalışanlarımızın temel hakları; görevleri, ırkları, statüleri ve sosyal durumları ne olursa olsun firmamız tarafından güvence altına alınmıştır.

Sosyal sorumluluk bilincinde bir kuruluş olmarak, tüm faaliyetlerimizde ahlaki ve etik kuralları gözetiyoruz.

0

Yıllık Tecrübe

0

Üretim Kapasitesi

0

Bayi Ağı

0

Mutlu Müşteri


Bizimle İletişime Geçin

Söylentiler